Archiwum

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU ZBADAJ KULTURĘ

    2015-11-09 00:00:00

6 listopada b.r. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie zakończył projekt Zbadaj Kulturę czyli warsztaty z prostych narzędzi badawczych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą z terenu województwa mazowieckiego.  Do projektu Zbadaj Kulturę zakwalifikowanych zostało tylko jedenaście instytucji kultury, w tym Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach.Projekt realizowany był od czerwca do listopada. Jego cel to przekazanie wiedzy o prostych narzędziach badawczych, które pomagają w tworzeniu i realizacji działań spełniających potrzeby lokalnej społeczności.

Projekt składał się z czterech etapów:
• jednodniowego bloku szkoleniowego realizowanego w każdej z instytucji kultury zakwalifikowanej do udziału w projekcie,
• warsztatu badawczego dla wybranych pracowników,
• samodzielnej realizacji przykładowego badania,
• warsztatu podsumowującego.

W Białobrzegach ankiety przeprowadzono wśród uczniów dwóch gimnazjów oraz liceum:
I.Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach (76 uczniów)
II.Niepublicznego Gimnazjum „Siódemka w Białobrzegach” (53 uczniów)
III.Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach (44 uczniów)
Łącznie przebadano: 173 uczniów
W przedziale wiekowym do 15 lat – 129 uczniów
W przedziale 16 – 18 lat – 44 uczniów
Pytania dotyczyły wydarzeń kulturalnych w naszym mieście oraz działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury.

Obecnie trwa podsumowanie wyników badań ankietowych i sporządzanie raportów. 
Dziękujemy serdecznie dyrektorom jednostek oraz uczniom za pomoc przeprowadzeniu badań.