Archiwum

IX BIAŁOBRZESKI PRZEGLĄD TEATARALNY

    2016-04-28 00:00:00

26-27 kwietnia 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach po raz dziewiąty gościliśmy młodych adeptów sztuki podczas Białobrzeskiego Przeglądu Teatralnego. Głównym celem dwudniowych spotkań młodych aktorów jest prezentacja twórczości zespołów teatralnych działających w placówkach oświatowych na terenie powiatu białobrzeskiego, umożliwienie dziecięcym i młodzieżowym zespołom teatralnym konfrontacji dokonań artystycznych oraz szerzenie kultury żywego słowa. W pierwszym dniu przeglądu zaprezentowały się 2 zespoły teatralne w kategorii wiekowej: przedszkola/klasy „0” w tym: SKRZATY z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach w spektaklu „Wilk i siedem koźlątek” Braci Grimm oraz zespół teatralny BAJKA z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach w przedstawieniu pt. „Szewczyk Dratewka” wg. Janiny Porazińskiej. Tego dnia zobaczylismy również zespoły w kategorii wiekowej: klasy I-III szkół podstawowych z gminy i powiatu białobrzeskiego m.in. SAMOGRAJKI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrku w spektaklu pt. „Poplątane bajki” i młodych uczestników z zespołu IIA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach w przedstawieniu „Witaminki dla Marcelinki”.
Komisja Artystyczna w składzie:
1.Jerzy Stępkowski – przewodniczący
2.Magdalena Marchewka
3.Anna Jóźwik
po obejrzeniu, szczegółowej analizie i ocenie postanowiła nagrodzić zespół teatralny SKRZATY z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach oraz „IIA” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach.
Drugiego dnia IX Białobrzeskiego Przeglądu Teatralnego zaprezentowały się 4 zespoły w kategorii wiekowej: klasy IV-VI szkoły podstawowe w tym: VERBA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach w  spektaklu opartym na noweli H. Sienkiewicza „Janko Muzykant”, zespół teatralny KOKO z PSP w Kostrzyniu z przedstawieniem pt. „Z prochu i żebra”, REKORDZIŚCI z PSP im. J. Korczaka w Czarnocinie - spektakl pt. „Smutna Pajęczyca” oraz młodzi aktorzy z zespołu teatralnego TĘCZA z PSP im. AK  w Bożem w przedstawieniu „Internet to nie wszystko”. Na białobrzeskiej scenie zaprezentowały się również 2 zespoły w kategorii wiekowej: gimnazja w tym TEATR NIEWIELKI – MGOK w Białobrzegach „W Białobrzegach na moście” - Wspomnienie o Jeremim Przyborze i zespół teatralny z Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy MC BET w spektaklu „Mamma Mia”.
Jury w składzie:
1.Jerzy Stępkowski – przewodniczący
2.Katarzyna Rdzanek
3.Anna Jóźwik
nagrodziło: zespół teatralny KOKO – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzyniu natomiast Marta Koperska z zespołu TEATR NIEWIELKI z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Białobrzegach otrzymała wyróżnienie za osobowość sceniczną.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznym gratulujemy inicjatyw, zdolności teatralnych oraz życzymy dalszych sukcesów!!!
Serdecznie dziękujemy również członkom Komisji Artystycznej, a w szczególności p. Iwonie Matysiak dyrektorowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Białobrzegach za oddelegowanie Pań do pracy w Komisji Artystycznej.