Eliminacje gminne XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego i 42. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA

INFORMACJA

NAKLEJKA DEKORACJa scienna na sciane maski maska sempik pl 5W imieniu Towarzystwa Kultury Teatralnej, Urzad Miasta i Gminy Białborzegi  i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pragniemy serdecznie zaprosić po 6 Recytatorów z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w eliminacjach gminnych XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 3 Recytatorów do udziału w 42. Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka. Zapraszamy po 10 Recytatorów do udziału w XXXVI Małym Konkursie Recytatorskim oraz 5 Recytatorów do udziału w 42. Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka z PG im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach i NSP SIÓDEMKA w Białobrzegach.  

 

W tym roku serdecznie zapraszamy recytatorów z ostatniej klasy gimnazjum do udziału w eliminacjach powiatowych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Karty zgłoszeń dotyczące 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego proszę dostarczyć do Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
w terminie nieprzekraczalnym do 11 marca 2019 roku. 

Eliminacje gminne odbędą się 12 marca 2019r. o godzinie 9.00 w sali tanecznej MGOK, ul. Kościelna 31. 
Karty zgłoszeń wypełnione pismem drukowanym i z pełnymi danymi proszę dostarczyć do MGOK ul. Kościelna 31 do 6 marca 2019 r. do godziny 16.00 – ze względów organizacyjnych jest to termin nieprzekraczalny.


Eliminacje powiatowe odbędą się 19 marca 2019r. o godzinie 9.00 w sali tanecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi.
Fundatorem nagród w eliminacjach gminnych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Regulamin XXVI Małego Konkursu Recytatorskiego

Karta uczestnictwa XXXVI Mały Konkurs Recytatorski

Regulamin 42. KR WARSZAWSKA SYRENKA

Karta uczestnictwa 42. KR. WARSZAWSKA SYRENKA

Regulamin_OKR_RODO

Afisz-64.-OKR

RegulaminOkladka

Karta uczestnika PS

Karta uczestnictwa Recytacja

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgłoszenia 64. OKR

Karta zgłoszenia 64. OKR 2

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu