Eko - zabawa Planeta jest NASZA - konkurs plastyczny

EKO ZABAWAMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „EKO-ZABAWA PLANETA JEST NASZA”. Głównym celem rywalizacji jest popularyzacja wiedzy ekologicznej i postaw prośrodowiskowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Zadaniem Uczestników będzie przygotowanie pracy o tematyce ekologicznej. Szczegółowe informację zawarto w regulaminie konkursowym (poniżej w załączeniu). Organizatorzy liczą przede wszystkim na kreatywność i fantazję biorących udział w tej rywalizacji. Prace mogą zostać wykonane zespołowo. Prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do 4 grudnia.

REGULAMIN KONKURSOWY

 

EKO ZABAWA

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu