"Białobrzegi kolędują..." - muzyczny konkurs dla dzieci i młodzieży

PLAKATY MGOK42W tym najpiękniejszym i najradośniejszym okresie w roku chcemy razem z Wami czerpać radość z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego też, choć nie możemy spotkać się osobiście na wspólnym kolędowaniu zachęcamy do zarejestrowania swoich świątecznych, wokalnych występów i przesłaniu ich do nas! Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18, którzy wyrażą chęć udziału w niniejszym konkursie.

Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej, upowszechnianie kolęd i pastorałek, rozwijanie talentów estradowych, kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozbudzanie chęci wspólnego śpiewania kolęd i piosenek świątecznych oraz zainteresowanie młodych ludzi nauką języka obcego.

 

Udział w konkursie polega na wykonaniu utworu muzycznego związanego z tematyką Świąt Bożego Narodzenia (kolęda, pastorałka itp.) przez Uczestnika (śpiew, gra na instrumencie, itp.) i przesłaniu go w formie video (w formacie MPEG-4 lub innym ogólnie obsługiwanym w systemie Windows) o maksymalnej długości: 3 minuty 30 sekund. Pliki o dużej pojemości należy wysłać platformą zewnętrzną typu: wetransfer.com, googledrive itp.

W wyniku głosowania internetowego poprzez zebranie największej ilości polubień tj. like- ów zostanie wybrana przez Internautów trzy najlepsze wykonania oraz 2 wyróżnienia.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Prosimy także o przeczytanie Regulaminu.

 

Serdecznie zachęcamy dso udziału w konkursie, poczujmy wszyscy RAZEM magię tych wyjątkowych świąt!

 

PLAKATY MGOK42

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu