Nowe oblicze sali prób w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach

20210628 141816Niezmiernie miło nam poinformować, iż zakończona została realizacja projektu grantowego pod nazwą „Dostosowanie sali prób na potrzeby rozwoju Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach”, współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013 realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Białobrzegach.

W dniu 22 kwietnia roku 2021 Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach podpisała umowę o powierzenie grantu nr I/09/PG/20 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Dostosowanie sali prób na potrzeby rozwoju Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Realizacja projektu przyczyni się do przeprowadzania cyklicznych prób Orkiestry na poczet występów podczas wydarzeń związanych z promocją dorobku kulturowego powiatu białobrzeskiego.

Na ten projekt Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach pozyskała środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 14 832 zł .

Stworzyliśmy nowoczesne miejsce  do rozwijania swoich pasji i talentów muzycznych przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców. W ten sposób chcemy wzmacniać aktywność społeczności lokalnej, podnieść walory artystyczne zespołów muzycznych znajdujących się na Naszym obszarze i jakość wykonywanych przez nie utworów muzycznych poprzez modernizację i kompleksowe wyposażenie sali prób oraz utworzenie mini studia nagrań.

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu