Informacja - KONKURSY RECYTATORSKIE

INFORMACJA

NAKLEJKA DEKORACJa scienna na sciane maski maska sempik pl 5W imieniu Towarzystwa Kultury Teatralnej, Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pragniemy serdecznie zaprosić po 6 Recytatorów z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Białobrzegi do udziału w eliminacjach gminnych XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 3 Recytatorów do udziału w 43. Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka. 

Eliminacje gminne odbędą się 12 marca 2020r. o godzinie 9.00 w sali tanecznej MGOK, ul. Kościelna 31.
Karty zgłoszeń wypełnione pismem drukowanym, z pełnymi danymi proszę dostarczyć do MGOK ul. Kościelna 31 do 5 marca 2020 r. do godziny 16.00 – ze względów organizacyjnych jest to termin nieprzekraczalny.

Fundatorem nagród w eliminacjach gminnych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach.

 

Eliminacje powiatowe odbędą się 23 marca 2020r. o godzinie 9.00 w sali tanecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi.

Karty zgłoszeń dotyczące eliminacji powiatowych XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego, 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka oraz 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego należy dostarczyć do Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Starostwo Powiatowe w Białobrzegach w terminie nieprzekraczalnym do 16 marca 2020 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego

Karta uczestnictwa - XXXVII Mały Konkurs Recytatorski

Regulamin 43.KR WARSZAWSKA SYRENKA

Karta uczestnictwa - 43. KR. WARSZAWSKA SYRENKA

Oświadczenie Jury - 43.KR WARSZAWSKA SYRENKA

Klauzula informacyjna dla Jury - 43. KR WARSZAWSKA SYRENKA

Klauzula informacyjna dla uczesników - 43. KR WARSZAWSKA SYRENKA

Afisz - 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Regulamin - 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Karta zgłoszenia 65. OKR - TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

Karta zgłoszenia 65. OKR - TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

Karta zgłoszenia - 65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze
muw swm mck dzu